Foredrag

Camilla Mehlsen holder foredrag om digital dannelse, fremtidens kompetencer og uddannelse i en digital tid. Camilla holder desuden kurser og workshops om digital dannelse og er en garvet moderator for konferencer og debatter om især medier og uddannelse. 
Kontakt Camilla for at høre mere: camilla@mehlsenmedia.dk eller tlf. 24 91 28 68


Foredrag 2018:

22.1 / Nordvangskolen

Foredrag om digitale børn, sammen med Eva Fog fra DigiPippi.

31.1 / Freinetskolen

Foredrag om digital dannelse.

1.2 / Netværk for digitale ambassadører

Salon om og med digitale unge.

7.2 / Danske Erhvervsakademier

Samtale med idéhistoriker Jens Erik Kristensen om uddannelse på Danske Erhvervsakademiers sektorforskningskonference.

18.3 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Børns og unges digitale dannelse".

10.4 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Fremtidens kompetence er kritisk sans".

18.4 / Skolemessen

Smartgenerationens digitale dannelse.

15.5 / Strandvejskolen

Oplæg om digital dannelse.

KLUB samtale Camilla Mehlsen Mehlsen Media Timme børn og unge digitale medier
Mehlsen DPU

Afholdte foredrag 2017:

24.1 /  Århus Statsgymnasium

   Oplæg og workshop om Digital dannelse

09.2 / Valdes Børnehus

    Foredrag om Digital dannelse af 0-6 årige

22.2 / Dansk IT's Høring på Christiansborg

    Debat om Skal ungdommen stå for sin egen digitale dannelse? 

“Vi har en forestilling om, at vi i Danmark er gode til at skabe kritiske borgere, og at det digitale blot er en ny ting, man kan kaste sit kritiske blik på. Men når det gælder det digitale er det kritiske blik ikke kritisk nok.”
— Camilla Mehlsen på Christiansborg. Fra artikel i Folkeskolen
 
Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

02.3 / Red Barnet / Telia / Enigma

 Oplæg:  Hvem har ansvaret for børn og unges digitale dannelse?

23.3 / Danske Erhvervsakademiers konference

Keynote om Smartgenerationen - mellem orden og kaos

23.3 / KOMPAS Teacher's Institute

Foredrag om Smartgenerationen og det 21. århundredes læring

28.3 / Børns Vilkår

Oplæg + workshop om Børn og unges brug af sociale medier

04.4 /  Skolen ved Søerne

Foredrag om Digital dannelse og 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid

26.4 / Copydan AVU-medier 

Foredrag på Skolemessen 2017: Digital dannelse og sprogundervisning

KOM17: I samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

KOM17: I samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

04.5 / Vært for KOM17

Journalistforbundets og Kommunikationsforum nye årlige konference.

31.5 / SFO Smørstenen / Ejbyskole

Foredrag om Børns digitale medieforbrug

06.6 /  Klub

Klub samtale med Imran Rashid Analog i en digital tid

12.6 / KU.BE

Debatmøde sammen med Børns Vilkår om Digital dannelse - en fælles sag

13.6 / Fredensborg Børne- og Skoleudvalg

To foredrag om Digital dannelse og digital trivsel

17.6 / Sirikommissionen og Dansk IT / Folkemødet

Debat om Kunstig intelligens, dannelse og de næste generationer
Med undervisningsminister Merete Riisager, direktør i Dansk-IT Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Microsoft Danmark Marianne Dahl Steensen og lektor ved DTU Thomas Bolander.

17.6 / Fora / Folkemødet

Debat om Digital familie - fra pat til iPad.
Medv.: evolutionspsykolog Jill Byrnit og familieordfører Carolina Magdalene Maier.

21.8 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg og workshop om unges mediebrug.

6.9 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg om medietendenser.

Hoper.png

11.9 /  Københavns Bibliotek

Moderation af paneldebat om digitale medier og unge med bl.a. Medierådet og CPH:DOX.

22.9 /  Hoper Education

Educating the Smart Generation for a Digital Future.

28.9 /  Det Kreative Skolenetværk

 Samtale med Lene Tanggaard: Digital dannelse - hvad ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af ny teknologi accelererer?

5.10 /  Børnehusene Nivå

Foredrag om digital dannelse og teknologiens påvirkning

24.10 / Børnehaven Kornblomsten

Foredrag om Digital dannelse

26.10 / Læremiddel.dk

Jubilæumskonference 2017: Foredrag om Digital dannelse i skolen

26.10 / Børns Vilkår

 Foredrag og workshop om Børn og unges brug af sociale medier

01.11 /  Efterskoleforeningen

 Konferencedag for efterskolelærere om IT og dannelse

03.11 /  VUC & HF Nordjylland

  Keynote om Digital dannelse og smartgenerationen

12.11 /  Danmarks Biblioteker / BogForum

Interview om Teknologiens testpiloter

Sugardating Mehlsen.png

27.11 /  RedenUng og KFUK

Oplæg om Digitale mediers betydning for sugardating. Konference og politisk debat på Nationalmuseet. 

06.12 / Det Danske Filminstitut / Slots- og Kulturstyrelsen

Deltagelse i paneldebat om Børn og unges mediedannelse og creative learning

14.12 / Generator

Foredrag på konferencen Styrk unges digitale dannelse