Uddannelsesdebatten.jpg

Foredrag om den digitale nutid og fremtid

Camilla Mehlsen holder foredrag, kurser og workshops om digital dannelse og uddannelse, medievaner, digital adfærd, fake news, fremtidens kompetencer og tidens teknologiske tendenser. Foredragene og kurserne skræddersys efter målgruppen og kan tage afsæt i research fra institutionen/virksomheden fx i form af interview og spørgeskemaundersøgelse.

Camilla er også en garvet moderator for konferencer og debatter om især medier, uddannelse og digitalisering og deltager ofte i paneldebatter. Hun har været keynote-speaker og deltaget i debatter på blandt andet BogForum, Folkemødet, Danmarks Læringsfestival, Techfestival, CPH:DOX, Skolemessen, Uddannelsesdebatten, Nationalmuseet og Enigma.

Kontakt Camilla for at høre mere: camilla@mehlsenmedia.dk eller tlf. 24 91 28 68. Læs mere hos Forfatterforedrag eller ARTE.
Foto: Bjarne W. Andresen


 
Forældrene var yderst tilfredse med Camillas foredrag, særligt at hun havde en mening om de forskellige aspekter af digital dannelse og kom med nogle gode råd. Også lærerne i både grundskolen og gymnasiet var glade for arrangementet, som blev ivrigt drøftet til frokosten næste dag. Flere gav udtryk for, at de havde lært noget nyt.
— Rektor Anne Birgitte Klange, N. Zahles Gymnasieskole
 

FOREDRAG 1. Digital dannelse

Især relevant for uddannelser, børne-og ungeorganisationer, forældre
Digitale medier forandrer børn og unges fællesskaber, adfærd og vaner. Hvordan klæder vi børn og unge på til et digitalt liv? I foredraget giver medieforsker Camilla Mehlsen et spændende indblik i børn og unges digitale liv og kommer med gode råd til den digitale dannelse.

EleverMobiler.png

Screenshot 2019-09-20 at 12.20.06.png

FOREDRAG 2. Digital uddannelse

Især relevant for undervisere, skoleledere, beslutningstagere
Hvad skal vi lære i en digital tid? Hvordan kan uddannelsesinstitutioner arbejde med digital dannelse som en del af undervisningen? Det kommer Camilla Mehlsen med bud på i foredraget, der indeholder illustrative eksempler og praksisnære øvelser. Foredraget involverer undervisningsmaterialet LIKE fra projektet D.U.D.E - Digital (Ud)Dannelse.


TeknologiensTestpiloter.png

FOREDRAG 3. Generation Z og Alpha

Især relevant for virksomheder, uddannelser, medier, kulturinstitutioner
Nutidens børn og unge er teknologiens testpiloter: de første generationer født ind i en digital tid. Hvad kendetegner den digitale generation? Hvordan klæder vi Generation Z og Alpha på til et digitalt liv – og hvad kan vi lære af dem, når vi skal tilrettelægge uddannelser, arbejdspladser, kultur og samfund? Med tankevækkende eksempler og skarpe perspektiver giver Camilla Mehlsen indblik i, hvordan den digitale generation former nutiden og fremtiden.


Spring.jpg

FOREDRAG 4. Identitet og like-kultur

Især relevant for uddannelser, kulturinstitutioner
Et like er i dag den mest udbredte gestus mellem mennesker. Hvad betyder like-kultur for identitet, kropsidealer og normer? Hvordan påvirker selvfremstilling og ansigtsløs kommunikation trivsel og selvværd? Med afsæt i eksempler, forskning og samfundstendenser dykker Camilla ned i, hvordan mekanismer i den redigerede virkelighed påvirker den enkelte, fællesskabet og samfundet.


Future Woman Machine.jpg

FOREDRAG 5. Fremtidens kompetencer

Især relevant for beslutningstagere/ledere/politikere
Digitalisering er den største fremdrift for samfundet. Nutidens elever kommer som voksne til at få jobtyper, som ikke eksisterer i dag. Den Fjerde Industrielle Revolution er rammen for foredraget, hvor Camilla giver en skarp analyse af fremtidens kompetencer og “det 21. århundredes kompetencer” og kommer med bud, hvad vi (og særligt børn og unge) skal lære i en digital tid.


KALENDER 2019

8.1 / Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Internt oplæg om unges digitale medievaner og dannelse.

9.1 / Ph.d.-råd for uddannelsesforskning

Forskningsformidlingens ABC.

15.1 / Digital dannelse

Foredrag for Friskoler Himmerland.

5.2-7.2 / Socialpædagogisk Seminarium / Ilulissat

Foredrag om børns og unges digitale dannelse.

2.3 / Isefjordsstævne

Hvad gør vi ved Fake News? Oplæg om fake news og i paneldebat med det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe og seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, DIIS.

Festsalen.jpeg

7.3 / Københavns Universitet

Lancering af undervisningsmaterialet LIKE i projektet Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E, Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet.

13.3 / Danmarks Læringsfestival

Foredrag om Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E sammen med gymnasielærer Anders Moe.

Foto: Alinea / Danmarks Læringsfestival 2019.

Foto: Alinea / Danmarks Læringsfestival 2019.

13.3 / Danmarks Læringsfestival

Moderator for paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse? med Abdel Aziz Mahmoud, Sahra-Josephine Hjorth, Ole Sejer Iversen og Anne Boie Johanneson.

20.3 / SSP Nørrebro

Foredrag om unges digitale dannelse.

26.3 / Sprogdagen

Foredrag om digital dannelse sammen med Vincent F. Hendricks.

29.3 / CPH DOX

Paneldebat om digital identitet og selvportræt.

4.4 / N. Zahles Gymnasieskole

Foredrag om børns og unges digitale dannelse.

23.4 / SSP Årsmøde 2019

Paneldebat om billeddeling og Umbrella-sagen - hvad kan vi lære?

25.4 / STUK / STIL

Oplæg om undervisningsmaterialet LIKE sammen med Vincent F. Hendricks.

4.5 / Litteraturfestival / FOF KBH

Foredrag sammen med Vincent F. Hendricks om “Hvordan bliver vi digitalt dannede?”

6.5 / Svendborg Gymnasium / Gymnasieskolernes Lederforening

Foredrag sammen med Vincent F. Hendricks om unges digitale dannelse og udfordringer for skoleledelser.

21.5 / Viden om data

Digital dannelse på erhvervsuddannelser.

24.5 / Aarhus Universitet

Presentation on 21st Century Learning Skills.

13.6 / Folkemøde

  • DR: Likes for begyndere. Mennesker og medier med Kurt Strand om digital dannelse, nyt medieforlig og ugens aktuelle mediesag.

  • Forbundet Kommunikation og Sprog: Hvordan får vi Emma Gad på de sociale medier?

14.6 / Folkemøde

  • Google/ Børns Vilkår / Center for Information og Boblestudier / Carlsbergfondet: Digital dannelse og opmærksomhedsøkonomi.

  • IDA / Børns Vilkår / NC3: Cybersikkerhed i børnehøjde - hvorfor og hvordan?

  • Danske Gymnasier: Gymnasieelever er nøglen til digital dannelse.

  • Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd: Ulykkelige unge i et lykkeligt land.

15.6 / Folkemøde

  • Facebook: Nøgenhed, terror, hård tone - hvor går grænsen på Facebook?

8.8 / Cinemateket

Talk: Sociale medier og kritisk sans

15.8 / Zealand Erhvervsakademi

Foredrag om digital læring og unge.

20.8 / Lemvig bibliotek

Foredrag om digital dannelse.

23.8 / Nordisk Læremiddelkonference

Digitale unge: Hvad kendetegner dem og motiverer dem?

23.8 / Københavns Professionshøjskole

Paneldebat om “Demokrati og teknologi i uddannelser”.

30.8 / Himmelev Skole

Foredrag om digital dannelse.

Uddannelsesdebatten

6.9 / Uddannelsesdebatten

Keynote om digital dannelse sammen med Vincent F. Hendricks.

6.9 / Uddannelsesdebatten

Paneldebat med Christine Antorini og Peter Lauritsen: ‘Har vi brug for et teknologisk etisk råd?’

11.9 / Højskoledag i Birkerød

Digital dannelse på tværs af generationer.

19.9 / TDC og Ældresagen

Foredrag: Hvordan begår man sig socialt og etisk online?

26.9 / HK

Foredrag: Fremtidens kompetencer: Sådan får du succes i fremtiden.

27.9 / Master i voksnes læring og kompetenceudvikling

Foredrag om læring og digitalisering.

7.10 / Nærum Skole

Foredrag: Digital dannelse.

10.10 / Greve Gymnasium

Foredrag: Dannelse og fremtidens kompetencer.

11.10 / Videnskabsmødet / Utzon Center

Debat: Hvordan truer og muliggør digitalisering demokratisk medborgerskab?

23.10 / Center for Undervisningsmidler / PLC

Digital dannelse - hvordan ruster vi elever til en digital virkelighed?

5.11 / Vanløse Bibliotek

Børns digitale dannelse.

6.11 / Hjørring Gymnasium

Dannelse i en digital tid.

7.11 / Musikskoler

Dannelse i en digital tid.

7.11 / Københavns Hovedbibliotek

Børns digitale dannelse.

13.11 / Politikens debattør- og kritikerskole

Digital dannelse.

15.11 / BOGFORUM

Oplæg om bogen LIKE sammen med Vincent F. Hendricks.

19.11 / Børneuniversitetet

Digital dannelse.

20.11 / Ørestad Bibliotek

Børns digitale dannelse.

21.11 / Uddannelsesbibliotekarernes årsmøde

Digital dannelse og kritisk sans.

29.11 / MARTEC

Den digitale generations uddannelse.

5.12 / Undervisningsministeriet

Trivsel i en digital tid.

9.12 / Undervisningsministeriet

Trivsel i en digital tid.

10.12 / Undervisningsministeriet

Trivsel i en digital tid.

12.12 / Aalborg Handelsgymnasium

Foredrag: Identitet og like-kultur

16.12 / Undervisningsministeriet

Trivsel i en digital tid.


KALENDER 2018

22.1 / Nordvangskolen

Foredrag om digitale børn og digital dannelse.

Screen Shot 2018-11-07 at 10.22.17.png

31.1 / Freinetskolen

Foredrag om digital dannelse.

1.2 / Netværk for digitale ambassadører

Salon om den digitale generation.

7.2 / Danske Erhvervsakademier

Samtale med idéhistoriker Hans Siggaard Jensen om uddannelse på Danske Erhvervsakademiers sektorforskningskonference.

15.3 / CPH:DOX: IN MY ROOM

Oplæg om YouTube og identitet for skoleelever.

21.3 / CPH:DOX: IN MY ROOM

Deltagelse i paneldebat om YouTube med bl.a.  Christoffer Guldbrandsen.

22.3 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Børns og unges digitale dannelse".

10.4 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Fremtidens kompetence er kritisk sans".

18.4 / Skolemessen

Foredrag om Smartgenerationens digitale dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

2.5 / Taastrup Bibliotek

Foredrag: Hvordan klæder vi vores børn på med digital dannelse?

15.5 / Strandvejskolen

Foredrag om digital dannelse.

13.6 / Foreningen Folkemødet og Campus Bornholm

Moderation af debat i forbindelse med indvielse af det nye Campus Bornholm: "Demokrati og dannelse: Hvorfor skal jeg engagere mig i de andre?" Med bl.a. Christine Antorini og Marianne Jelved.

15.6 / UNICEF / FN-teltet, Folkemødet

Debat om børn, digitale medier og dannelse med bl.a. Per Schultz Jørgensen og Anne-Mette Friis.

6.8 / Tølløse Slots Efterskole

Foredrag og workshops om "Det 21. århundredes kompetencer" og "Smartgenerationens digitale dannelse".

7.8 / Erhvervsakademier og professionshøjskoler

Foredrag om Smartgenerationens kendetegn og kompetencer.

17.8 / Alinea

Digitale børn og digital dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

1.9 / DDS (Det Danske Spejderkorps)

Digitale børn og digital dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

12.9 / Roskilde Gymnasium

Digital dannelse i gymnasiet: Hvordan forandrer og påvirker digitale medier læring og fællesskaber - fra individ til samfund?

Politikens Boghal: Udgivelse af Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Politikens Boghal: Udgivelse af Hvordan bliver vi digitalt dannede?

17.9 / Hørsholm Bibliotek

Hvordan klæder vi vores børn på med digital dannelse?

27.9 / Politikens Boghal

Hvordan bliver vi digitalt dannede? Nynne Bjerre Christensen i samtale med Vincent F. Hendricks og Camilla Mehlsen.

10.10 / Information

Boglancering: Hvordan bliver vi digitalt dannede? Af Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks. Mette-Line Thorup er moderator.

17.10 / Grønlands Brancheskoler

Foredrag om unges digitale dannelse på KTI/Tech College i Sisimiut, Grønland.

26.10 / Bogforum / Fag- og Debatscenen

Hvad er digital dannelse? Paneldebat med bl.a. Vincent F. Hendricks, Camilla Mehlsen.

28.10 / Bogforum / Rød Scene

Digital dannelse. Anna Von Sperling interviewer Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks.

8.11 / Danmarks Evalueringsinstitut

Oplæg om digital dannelse til konference om erhvervsuddannelser og digitale kompetencer.

22.11 / Kasperskolen

Foredrag om Børn, trivsel og digitale medier - hvordan klæder vi vores børn på digitalt?

27.11 / Ungdomsbureauet

Foredrag om unge, dannelse og digital deltagelse til konferencen Politiske deltagelsesmuligheder i den digitale tidsalder.

28.11 / KLF / Christiansborg

Paneldebat til konferencen: Samfund på digital deroute?

29.11 / DM / IT-Universitetet

Samtale om digital transformation, etik og dannelse til konferenen Magistre er fremtidens superhelte, arrangeret af Dansk Magisterforening.

30.11 / Udenrigsministeriet, den amerikanske ambassade, Mandag Morgen

Deltagelse i paneldebat med Linda Petersen og Erkan Özden til konferencen #Misinformation #Propaganda #Fake News – A Danish Perspective.

KLUB samtale Camilla Mehlsen Mehlsen Media Timme børn og unge digitale medier
Mehlsen DPU

KALENDER 2017

“Vi har en forestilling om, at vi i Danmark er gode til at skabe kritiske borgere, og at det digitale blot er en ny ting, man kan kaste sit kritiske blik på. Men når det gælder det digitale er det kritiske blik ikke kritisk nok.”
— Camilla Mehlsen på Christiansborg. Fra artikel i Folkeskolen

24.1 /  Århus Statsgymnasium

   Oplæg og workshop om Digital dannelse

09.2 / Valdes Børnehus

    Foredrag om Digital dannelse af 0-6 årige

22.2 / Dansk IT's Høring på Christiansborg

    Debat om Skal ungdommen stå for sin egen digitale dannelse? 

Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

02.3 / Red Barnet / Telia / Enigma

 Oplæg:  Hvem har ansvaret for børn og unges digitale dannelse?

23.3 / Danske Erhvervsakademiers konference

Keynote om Smartgenerationen - mellem orden og kaos

23.3 / KOMPAS Teacher's Institute

Foredrag om Smartgenerationen og det 21. århundredes læring

28.3 / Børns Vilkår

Oplæg + workshop om Børn og unges brug af sociale medier

04.4 /  Skolen ved Søerne

Foredrag om Digital dannelse og 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid

26.4 / Copydan AVU-medier 

Foredrag på Skolemessen 2017: Digital dannelse og sprogundervisning

KOM17: Camilla Mehlsen i samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

KOM17: Camilla Mehlsen i samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

04.5 / Vært for KOM17

Journalistforbundets og Kommunikationsforum nye årlige konference.

31.5 / SFO Smørstenen / Ejbyskole

Foredrag om Børns digitale medieforbrug

06.6 /  Klub

Klub samtale med Imran Rashid Analog i en digital tid

12.6 / KU.BE

Debatmøde sammen med Børns Vilkår om Digital dannelse - en fælles sag

13.6 / Fredensborg Børne- og Skoleudvalg

To foredrag om Digital dannelse og digital trivsel

17.6 / Sirikommissionen og Dansk IT / Folkemødet

Debat om Kunstig intelligens, dannelse og de næste generationer
Med undervisningsminister Merete Riisager, direktør i Dansk-IT Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Microsoft Danmark Marianne Dahl Steensen og lektor ved DTU Thomas Bolander.

17.6 / Fora / Folkemødet

Debat om Digital familie - fra pat til iPad.
Medv.: evolutionspsykolog Jill Byrnit og familieordfører Carolina Magdalene Maier.

21.8 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg og workshop om unges mediebrug.

6.9 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg om medietendenser.

Hoper.png

Digital Transformation: Education The Smart Generation for a Digital Future.

11.9 /  Københavns Bibliotek

Moderation af paneldebat om digitale medier og unge med bl.a. Medierådet og CPH:DOX.

22.9 /  Hoper Education

Educating the Smart Generation for a Digital Future.

28.9 /  Det Kreative Skolenetværk

 Samtale med Lene Tanggaard: Digital dannelse - hvad ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af ny teknologi accelererer?

5.10 /  Børnehusene Nivå

Foredrag om digital dannelse og teknologiens påvirkning

24.10 / Børnehaven Kornblomsten

Foredrag om Digital dannelse

26.10 / Læremiddel.dk

Jubilæumskonference 2017: Foredrag om Digital dannelse i skolen

26.10 / Børns Vilkår

 Foredrag og workshop om Børn og unges brug af sociale medier

01.11 /  Efterskoleforeningen

 Konferencedag for efterskolelærere om IT og dannelse

Foredrag om digitale mediers betydning for sugardating.

Foredrag om digitale mediers betydning for sugardating.

03.11 /  VUC & HF Nordjylland

  Keynote om Digital dannelse og smartgenerationen

12.11 /  Danmarks Biblioteker / BogForum

Interview om Teknologiens testpiloter

27.11 /  RedenUng og KFUK

Oplæg om Digitale mediers betydning for sugardating. Konference og politisk debat på Nationalmuseet. 

06.12 / Det Danske Filminstitut / Slots- og Kulturstyrelsen

Deltagelse i paneldebat om Børn og unges mediedannelse og creative learning

14.12 / Generator

Foredrag på konferencen Styrk unges digitale dannelse