FOREDRAG

Camilla Mehlsen holder foredrag om digital dannelse, børns og unges mediekultur, medievaner, fremtidens kompetencer og uddannelse i en digital tid. Camilla holder desuden kurser og workshops og er en garvet moderator for konferencer og debatter om især medier og uddannelse.

Kontakt Camilla for at høre mere: camilla@mehlsenmedia.dk eller tlf. 24 91 28 68
Læs mere hos Forfatterforedrag her og hos ARTE her


FOREDRAG 2019

8.1 / Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Internt oplæg om unges digitale medievaner og dannelse.

9.1 / Ph.d.-råd for uddannelsesforskning

Forskningsformidlingens ABC.

15.1 / Digital dannelse

Foredrag for Friskoler Himmerland.

5.2-7.2 / Socialpædagogisk Seminarium / Ilulissat

Foredrag om børns og unges digitale dannelse.

2.3 / Isefjordsstævne

Hvad gør vi ved Fake News? Oplæg om fake news og i paneldebat med det radikale folketingsmedlem Zenia Stampe og seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen, DIIS.

7.3 / Københavns Universitet

Lancering af undervisningsmaterialet LIKE i projektet Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E, Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet.

13.3 / Danmarks Læringsfestival

Foredrag om Digital (Ud)Dannelse - D.U.D.E sammen med gymnasielærer Anders Moe.

13.3 / Danmarks Læringsfestival

Moderator for paneldebat: Hvordan kommer vi videre med digital dannelse? med Abdel Aziz Mahmoud, Sahra-Josephine Hjorth, Ole Sejer Iversen og Anne Boie Johanne

20.3 / SSP Nørrebro

Foredrag om unges digitale dannelse.

26.3 / Sprogdagen

Foredrag om digital dannelse sammen med Vincent F. Hendricks.

29.3 / CPH DOX

Talk om digital identitet og selvportræt.

4.4 / N. Zahles Gymnasieskole

Foredrag om børns og unges digitale dannelse.

23.4 / SSP Årsmøde 2019

Paneldebat om billeddeling og Umbrella-sagen - hvad kan vi lære?

4.5 / Litteraturfestival / FOF KBH

Foredrag sammen med Vincent F. Hendricks om “Hvordan bliver vi digitalt dannede?”

6.5 / Svendborg Gymnasium / Gymnasieskolernes Lederforening

Foredrag sammen med Vincent F. Hendricks om unges digitale dannelse og udfordringer for skoleledelser.

21.5 / Viden om data

Digital dannelse på erhvervsuddannelser.

24.5 / AU

Oplæg om fremtidens kompetencer.

13.6-16.6 / Folkemøde

Debatter om digital dannelse og medier.

23.8 / Nordisk Læremiddelkonference

Digitale unge: Hvad kendetegner dem og motiverer dem?

30.8 / Himmelev Skole

Foredrag om digital dannelse.

6.9 / Uddannelsesdebatten

Keynote om digital dannelse.


FOREDRAG 2018

22.1 / Nordvangskolen

Foredrag om digitale børn og digital dannelse.

Screen Shot 2018-11-07 at 10.22.17.png

31.1 / Freinetskolen

Foredrag om digital dannelse.

1.2 / Netværk for digitale ambassadører

Salon om den digitale generation.

7.2 / Danske Erhvervsakademier

Samtale med idéhistoriker Hans Siggaard Jensen om uddannelse på Danske Erhvervsakademiers sektorforskningskonference.

15.3 / CPH:DOX: IN MY ROOM

Oplæg om YouTube og identitet for skoleelever.

21.3 / CPH:DOX: IN MY ROOM

Deltagelse i paneldebat om YouTube med bl.a.  Christoffer Guldbrandsen.

22.3 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Børns og unges digitale dannelse".

10.4 / Børnebibliotekarernes faggruppe og Bibliotekarforbundet

Webinar: "Fremtidens kompetence er kritisk sans".

18.4 / Skolemessen

Foredrag om Smartgenerationens digitale dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

2.5 / Taastrup Bibliotek

Foredrag: Hvordan klæder vi vores børn på med digital dannelse?

15.5 / Strandvejskolen

Foredrag om digital dannelse.

13.6 / Foreningen Folkemødet og Campus Bornholm

Moderation af debat i forbindelse med indvielse af det nye Campus Bornholm: "Demokrati og dannelse: Hvorfor skal jeg engagere mig i de andre?" Med bl.a. Christine Antorini og Marianne Jelved.

15.6 / UNICEF / FN-teltet, Folkemødet

Debat om børn, digitale medier og dannelse med bl.a. Per Schultz Jørgensen og Anne-Mette Friis.

6.8 / Tølløse Slots Efterskole

Foredrag og workshops om "Det 21. århundredes kompetencer" og "Smartgenerationens digitale dannelse".

7.8 / Erhvervsakademier og professionshøjskoler

Foredrag om Smartgenerationens kendetegn og kompetencer.

17.8 / Alinea

Digitale børn og digital dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

1.9 / DDS (Det Danske Spejderkorps)

Digitale børn og digital dannelse: Hvad kendetegner børn og unge, der vokser op i en digital tid, og hvad er det vigtigste at lære?

12.9 / Roskilde Gymnasium

Digital dannelse i gymnasiet: Hvordan forandrer og påvirker digitale medier læring og fællesskaber - fra individ til samfund?

Politikens Boghal: Udgivelse af Hvordan bliver vi digitalt dannede?

Politikens Boghal: Udgivelse af Hvordan bliver vi digitalt dannede?

17.9 / Hørsholm Bibliotek

Hvordan klæder vi vores børn på med digital dannelse?

27.9 / Politikens Boghal

Hvordan bliver vi digitalt dannede? Nynne Bjerre Christensen i samtale med Vincent F. Hendricks og Camilla Mehlsen.

10.10 / Information

Boglancering: Hvordan bliver vi digitalt dannede? Af Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks. Mette-Line Thorup er moderator.

17.10 / Grønlands Brancheskoler

Foredrag om unges digitale dannelse på KTI/Tech College i Sisimiut, Grønland.

26.10 / Bogforum / Fag- og Debatscenen

Hvad er digital dannelse? Paneldebat med bl.a. Vincent F. Hendricks, Camilla Mehlsen.

28.10 / Bogforum / Rød Scene

Digital dannelse. Anna Von Sperling interviewer Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks.

8.11 / Danmarks Evalueringsinstitut

Oplæg om digital dannelse til konference om erhvervsuddannelser og digitale kompetencer.

22.11 / Kasperskolen

Foredrag om Børn, trivsel og digitale medier - hvordan klæder vi vores børn på digitalt?

27.11 / Ungdomsbureauet

Foredrag om unge, dannelse og digital deltagelse til konferencen Politiske deltagelsesmuligheder i den digitale tidsalder.

28.11 / KLF / Christiansborg

Paneldebat til konferencen: Samfund på digital deroute?

29.11 / DM / IT-Universitetet

Samtale om digital transformation, etik og dannelse til konferenen Magistre er fremtidens superhelte, arrangeret af Dansk Magisterforening.

30.11 / Udenrigsministeriet, den amerikanske ambassade, Mandag Morgen

Deltagelse i paneldebat med Linda Petersen og Erkan Özden til konferencen #Misinformation #Propaganda #Fake News – A Danish Perspective.

KLUB samtale Camilla Mehlsen Mehlsen Media Timme børn og unge digitale medier
Mehlsen DPU

FOREDRAG 2017:

24.1 /  Århus Statsgymnasium

   Oplæg og workshop om Digital dannelse

09.2 / Valdes Børnehus

    Foredrag om Digital dannelse af 0-6 årige

22.2 / Dansk IT's Høring på Christiansborg

    Debat om Skal ungdommen stå for sin egen digitale dannelse? 

“Vi har en forestilling om, at vi i Danmark er gode til at skabe kritiske borgere, og at det digitale blot er en ny ting, man kan kaste sit kritiske blik på. Men når det gælder det digitale er det kritiske blik ikke kritisk nok.”
— Camilla Mehlsen på Christiansborg. Fra artikel i Folkeskolen
 
Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

Telia og Red Barnet er gået sammen om Børnetænketanken om børns digitale liv.

02.3 / Red Barnet / Telia / Enigma

 Oplæg:  Hvem har ansvaret for børn og unges digitale dannelse?

23.3 / Danske Erhvervsakademiers konference

Keynote om Smartgenerationen - mellem orden og kaos

23.3 / KOMPAS Teacher's Institute

Foredrag om Smartgenerationen og det 21. århundredes læring

28.3 / Børns Vilkår

Oplæg + workshop om Børn og unges brug af sociale medier

04.4 /  Skolen ved Søerne

Foredrag om Digital dannelse og 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid

26.4 / Copydan AVU-medier 

Foredrag på Skolemessen 2017: Digital dannelse og sprogundervisning

KOM17: Camilla Mehlsen i samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

KOM17: Camilla Mehlsen i samtale med Mark Turnbull fra Cambridge Analytica

04.5 / Vært for KOM17

Journalistforbundets og Kommunikationsforum nye årlige konference.

31.5 / SFO Smørstenen / Ejbyskole

Foredrag om Børns digitale medieforbrug

06.6 /  Klub

Klub samtale med Imran Rashid Analog i en digital tid

12.6 / KU.BE

Debatmøde sammen med Børns Vilkår om Digital dannelse - en fælles sag

13.6 / Fredensborg Børne- og Skoleudvalg

To foredrag om Digital dannelse og digital trivsel

17.6 / Sirikommissionen og Dansk IT / Folkemødet

Debat om Kunstig intelligens, dannelse og de næste generationer
Med undervisningsminister Merete Riisager, direktør i Dansk-IT Rikke Hvilshøj, adm. direktør i Microsoft Danmark Marianne Dahl Steensen og lektor ved DTU Thomas Bolander.

17.6 / Fora / Folkemødet

Debat om Digital familie - fra pat til iPad.
Medv.: evolutionspsykolog Jill Byrnit og familieordfører Carolina Magdalene Maier.

21.8 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg og workshop om unges mediebrug.

6.9 /  Odense Bibliotekerne

Oplæg om medietendenser.

Hoper.png

11.9 /  Københavns Bibliotek

Moderation af paneldebat om digitale medier og unge med bl.a. Medierådet og CPH:DOX.

22.9 /  Hoper Education

Educating the Smart Generation for a Digital Future.

28.9 /  Det Kreative Skolenetværk

 Samtale med Lene Tanggaard: Digital dannelse - hvad ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af ny teknologi accelererer?

5.10 /  Børnehusene Nivå

Foredrag om digital dannelse og teknologiens påvirkning

24.10 / Børnehaven Kornblomsten

Foredrag om Digital dannelse

26.10 / Læremiddel.dk

Jubilæumskonference 2017: Foredrag om Digital dannelse i skolen

26.10 / Børns Vilkår

 Foredrag og workshop om Børn og unges brug af sociale medier

01.11 /  Efterskoleforeningen

 Konferencedag for efterskolelærere om IT og dannelse

03.11 /  VUC & HF Nordjylland

  Keynote om Digital dannelse og smartgenerationen

12.11 /  Danmarks Biblioteker / BogForum

Interview om Teknologiens testpiloter

Foredrag om digitale mediers betydning for sugardating.

Foredrag om digitale mediers betydning for sugardating.

27.11 /  RedenUng og KFUK

Oplæg om Digitale mediers betydning for sugardating. Konference og politisk debat på Nationalmuseet. 

06.12 / Det Danske Filminstitut / Slots- og Kulturstyrelsen

Deltagelse i paneldebat om Børn og unges mediedannelse og creative learning

14.12 / Generator

Foredrag på konferencen Styrk unges digitale dannelse