10 gode råd til mediebrug i undervisningen

Digitale teknologier spiller en stadig større rolle i skolehverdagen. Det sætter gang i didaktiske og pædagogiske overvejelser om hensigtsmæssig brug af disse teknologier.

Mehlsen Media har udarbejdet 10 råd til, hvordan du som lærer eller pædagog kan bruge digitale teknologier i undervisningen til gavn for elevernes læring.

De 10 råd er en del af et materiale udarbejdet for Undervisningsministeriet. Materialet bygger på input fra forskere, undervisere og eksperter samt aktuelle undersøgelser om digitale teknologier i skolen. Til hvert råd findes en video. Derudover kan du finde en plakat samt en kort vejledning til brug af materialet.


Rådene bygger på følgende vidensgrundlag indsamlet i juni-september 2018:

- Input fra Undervisningsministerens rådgivningsgruppe for teknologi i undervisningen.
- Interview med fem eksperter med specialviden om brug af teknologi i grundskolen.
- Rundbordssamtale med seks lærere.
- Rundbordssamtale med seks interessenter (PLC-Foreningen, Danmarks It- og Medievejlederforening, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever, Kommunernes Landsforening).
- Aktuelle undersøgelser:
Danmarks Evalueringsinstitut: Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning. Erfaringer fra skoler, der har deltaget i demonstrationsskoleforsøgene. 2016.
Danmarks Evalueringsinstitut: Digitalisering i gymnasiet set fra et elevperspektiv. 2018.
Rambøll/Undervisningsministeriet: Indsatsen for it i folkeskolen. Evaluering. 2018.
Senter for IKT i Utdanningen: Hensiktsmessig bruk av IKT i klasserommet – en veileder. 2015.
Undervisningsministeriet/Epinion: Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed på undervisningsområdet. 2018.
Undervisningsministeriet og KL: Dataetiske principper for brug af persondata på folkeskoleområdet. 2018.