Kend dig selv - og kend din smartphone

I bogen “Hvordan bliver vi digitalt dannede?” indfanger Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks det digitale livs udfordringer og viser, hvordan vi kommer videre med digital dannelse. I bogen slutter de af med 10 råd til digital adfærd. Her er et kort uddrag:

Hvilke normer det så, der skal gøre sig gældende for vores onlineadfærd? En lettere omskrivning af Kants kategoriske imperativ fra oplysningstiden indfanger det i nettets tidsalder:

Do only NET to others, what you want others to NET to you.

Dobbeltbetydningen ligger i, at “NET” både kan opfattes som gøren og laden på nettet og kan oversættes som fortjeneste og hermed det afkast, man har af sin ageren i den digitale virkelighed. Imperativet indkapsler det almenmenneskelige i empati, respekt, tillid og myndighed. Til denne leveregel kan føjes en række tillæg — listen er ikke udtømmende, så der er plads til dine egne bud:

1

Læs, tolk og forstå altid så barmhjertigt som muligt

2

Husk altid på, at der er et menneske på den anden side af skærmen

3

Vær mere rar end nødvendigt over for alle, du møder. Alle kæmper deres kampe

Tving dig selv til at antage det bedst mulige om den andens intention, holdning og viden

4

Jo mere holdningen/udsagnet gør dig oprevet, jo mere skal du gøre dig umage med at forstå indhold, kontekst og baggrund

5

Vær så kritisk over for din information, som du ønsker, andre skal være over for den information, der ligger til grund for deres beslutninger

6

Undersøg, før du deler, videresender eller kommenterer

7

Hav mod til at bruge din egen forstand. Vov at vide - sapere aude

8

9

Skynd dig langsomt med at formulere din mening - festina lente

Kend dig selv - og kend din smartphone.

10