Ydelser

Mehlsen Media er en research- og medievirksomhed i krydsfeltet mellem journalistik, forskning og uddannelse. Vi har tre specialområder:

1) Vi indsamler og formidler viden om medievaner, læring og adfærd og omsætter indsigterne til levende løsninger for organisationer.

2) Vi udvikler “Educational Media” og formidler i øjenhøjde med målgrupperne. Vi forstår medier i bred forstand: fra traditionelle medier til læremidler, redskaber og oplevelser.

3) Vi underviser og holder foredrag, workshops og kurser om digital dannelse, fremtidens kompetencer og forskningsformidling.

 

VIDEN

Undersøgelser
Analyse

Vi indsamler og formidler viden om forandringer i børns og unges liv, uddannelse og mediebrug. Vi omsætter indsigterne til strategier, redskaber og undervisningsmaterialer. 

 

FORMIDLING

Vi udvikler nye mediekoncepter og udarbejder journalistisk materiale, det være sig til print, digitalt eller det levende ord (magasin, avis, web, podcast, video, sociale medier, infografik, events). Ledetråden er, at mediet skal give stof til eftertanke og handling. Vi kalder det "Educational Media".

Journalistik
Medieudvikling
Undervisnings-
materiale


UNDERVISNING

Foredrag
Kurser
Workshop

Vi afholder kurser, foredrag, debatter og workshops om den digitale generation, digital dannelse, fremtidens kompetencer og vidensformidling, blandt andet for uddannelsesinstitutioner, medier, ledere, biblioteker, fonde og børne- og ungeorganisationer.