Viden om den digitale generation

Teknologi er den største fremdrift for samfundet i dag og ændrer den måde, hvorpå mennesker lærer og kommunikerer. Vores medievaner er i opbrud, og vi får i stigende grad viden og verdensbilleder gennem digitale medier og digitale fællesskaber. Hvad betyder medieudviklingen for den enkelte og for samfundet? I Mehlsen Media undersøger vi den digitale udvikling - forskningsbaseret, nysgerrigt og tæt på mennesker. Vi har især fokus på børn og unge. Vi indsamler, analyserer og formidler viden om den digitale generations adfærd og læring og omsætter indsigterne til journalistik og didaktiske løsninger

Camilla Mehlsen

Indehaver af Mehlsen Media, medieforsker, ekspert i digital børne- og ungekultur, foredragsholder om digital dannelse og fremtidens kompetencer, skribent med fokus på samfundstendenser, medier og uddannelse.

Leder af den didaktiske enhed i forsknings- og undervisningsprojektet Digital (Ud)Dannelse (D.U.D.E) ved Center for Information og Boblestudier, Københavns Universitet. DUDE er finansieret af TrygFonden. 

Som skribent og analytiker er Camilla en vigtig stemme i debatten om, hvordan digitale medier og teknologi former vores nutid og fremtid. Camilla er medlem af DJØF’s TechDK Kommission, der skal komme med løsningsforslag til, hvordan vi regulerer nuværende og kommende teknologier for at skabe et samfund i balance.

Camilla er en kritisk teknologioptimist, der i 15 år har skrevet om og undersøgt digital kultur og medievaner. Den viden har hun formidlet i forskellige medier, blandt andet aviser, magasiner, bøger, podcast, tv og video. Hun er forfatter til flere bøger om digitale medier: Hvordan bliver vi digitalt dannede? sammen med Vincent F. Hendricks, Teknologiens testpiloter - 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid og bidragyder til antologien Unges digitale dannelse. Desuden er hun, sammen med Vincent F. Hendricks, redaktør af undervisningsbogen LIKE (udkommer marts 2019) og forfatter til Globalisterne sammen med Filip Lau og medredaktør af Tankestreger - tværvidenskabelige nybrud.

Efter 1o år som redaktør af magasinet Asterisk om aktuel uddannelsesforskning (2005-2015) stiftede Camilla medie- og researchvirksomheden Mehlsen Media. Hun er tidligere analyseskribent for Politiken (2003-2010), blogger for Politiken.dk med ‘Zeitgeist’ (om samfundstendenser) og journalist og klummeskribent for Information (blandt andet ‘Qlummen’), forlagschef for Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, kommunikationschef for Learning Lab Denmark, konsulent for Danmarks Evalueringsinstitut og vært for MediaWatchs podcast om medietendenser.

Cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet med tilvalgsfag i moderne kultur og med studier på Université Charles de Gaulle og South Georgia College.

camilla@mehlsenmedia.dk
 +4524912868


Samarbejdspartnere

Mehlsen Media løser opgaver i samarbejde med dygtige journalister, redaktører, rådgivere, forskere, designere og fotografer.
Her er nogle af dem:

 
 

Maj Juni
Journalist og redaktør

 

Signe Tonsberg
Journalist og redaktør, Tonsberg Tekst

 

Hiske Jessen
Grafisk designer

 

Marie Preisler
Journalist og redaktør
Preisler